Kullanıcı Sözleşmesi

  1. Taraflar
  • a)cankoltuk.net  internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Natoyolu Caddesi Narin Sokak No:23/A Yukarı Dudullu / Ümraniye / İstanbul adresinde mukim Can Koltuk
  • b)cankoltuk.com  web sitesi üzerinden kredi kartı ile online satın alma işlemi gerçekleştiren kullanıcı.  (Bundan böyle “müşteri” olarak anılacaktır)

2.  Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Can Koltuk’un sahip olduğu internet sitesi  www.cankoltuk.com‘dan müşterinin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1.  Müşteri,  www.cankoltuk.net  internet sitesinden alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Can Koltuk’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2.  Müşteri  www.cankoltuk.com  internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran müşteriyi bağlayacaktır.

Müşteri,  www.cankoltuk.net internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Can Koltuk’tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.3.  İşbu kullanıcı sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden müşteri işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Can Koltuk’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Can Koltuk’un müşteriye karşı kullanıcı sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.4.  www.cankoltuk.net  internet sitesi yazılım ve tasarımı Can Koltuk mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  müşteri tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.5.  Can Koltuk web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda müşteri Can Koltuk web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.6.  Can Koltuk, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme hakkını saklı tutar.

3.7.  Can Koltuk, kullanıcı sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm müşteriler bakımından hüküm ifade edecektir.

  1. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. Yürürlük

Müşteri, satın alma işlemini onaylaması halinde kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğunu ve kullanıcı sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiğini beyan eder.